tel. +46 (0)498-272760    e-mail: info@movingfloor.se   Naturally profitable!

THE MOVING FLOOR STORY

 

Moving Floor är ett familjeägt och -drivet bolag med säte på Gotland. Här nedan kan du läsa om utvecklingen av konceptet, inspirationen bakom uppfinningarna och hur vi ser på framtiden. Trevlig läsning!

0Antal utvecklingsår
0Kalvar uppvuxna på Moving Floor
0Patent
0Patenterade länder internationellt
 

UPPFINNAREN

 

Tommy Lindvall har de senaste 20 åren utvecklat konceptet om självrengörande golv och dess tillhörande maskiner. Utmaningen började 1995 med att utveckla självrengörande golv till grisar. Vet du hur svårt det kan vara att hitta ett material som grisar inte äter?

inventor moving floor

Jag har tagit hand om djur hela mitt liv. Behovet av en ökad hygien och att mekanisera rengöringsmomenten är självklart för mig

 

INSPIRATION FRÅN NATUREN

 

Ett TV-program på National Geographics blev startskottet till utvecklingen av självrengörande golv. Reportern förklarade att gnuer på savannen färdas över stora områden och därför inte blir sjuka, trots att tusentals djur lever i samma flock. Beta, gödsla, vandra vidare. Beta, gödsla, vandra vidare. Tommy insåg vad dagens djurstallar saknade – rörelse! Kan inte djuren förflytta sig från sin gödsel måste golvet flytta sig under djuren.

 

MOVING FLOOR TIDSLINJE

 

1995 – Utvecklingen av självrengörande golv för gris startar

1997 – Första patentet meddelas

2002 – Framgångsrikt försöksstall på gris

2003 – Självrengörande golv till kalvar startas

2004 – Installation av kalvgolv på Sveriges Lantbruksuniversitet

2006 – Jordbruksverket godkänner tekniken

2008 – Moving Floor ställer ut på EuroTier första gången

2010 – Region Invest Gotland går in som delägare

2012 – komplett koncept för “Dairy” startas

2015 – första installation i Kina

2017 – första installation i Kanada

2018 – första installation i Ryssland

2018/2019 – Moving Floor för gris lanseras

 

EN NY INDUSTRISTANDARD

 
Världens djurhållning behöver utökas men på samma gång minska sin miljöpåverkan. Den kanske allra viktigaste frågan är att minska antibiotikaanvändningen till djur. Moving Floor är en viktig komponent som bidrar med
  • Minskad antibiotikaanvändning
  • 95% sänkt ammoniakavgång
  • Ökad lönsamhet

Vi ändrar strukturen på vilket sätt stallar byggs och kommer att vara med i förändringen av det moderna lantbruket. Moving Floor är den viktiga sista hörnstenen för en komplett modern lagård.

Nästa generation Moving Floor tar vid

VIDEO

 

I en kort video berättar vi översiktligt vad Moving Floor är och innebär.

EU FINANSIERING

 

Moving Floor genomför EU-finansierat projekt för utveckling av självrengörande golv till grisar. Projektet består i att ansamla expertis för att utforma bästa tänkbara grisstallar.