tel. +46 (0)498-272760    e-mail: info@movingfloor.se   Naturally profitable!
 

Moving Floor Grisbox

 

Grisningsboxar, tillväxtboxar eller slaktsvinsboxar från Moving Floor  kan göra rent  10-15 gånger dagligen utan att använda vatten. Visste du att generellt sett i världen används 7 gånger mer vatten åt att rengöra för grisar än vad de själva dricker? Moving Floors Grisbox med kontinuerlig rengöring bidrar till att sänka ammoniakhalten i stallet med 95%. Det täta golvet med en mjuk men tålig yta skonar grisarnas klövar och knän. Friska djur växer bättre och konsumerar mindre antibiotika. Att du dessutom kan bygga svinstallar med Moving Floors stallinredning till mindre kostnad än konventionella stallar med spalt gör det hela ännu bättre!

 
grisningsbox, tillväxtbox, slaktsvinsbox, stall, stallinredning, ventilation,

1. Golvytan smutsas ned med gödsel

 
grisningsbox, tillväxtbox, slaktsvinsbox, stall, stallinredning, ventilation,

2. I programmerad intervall roterar golvet och gödseln skrapas ned i rännan

 

Förenkla stallbyggnation

Moving Floor Gris kan förenkla byggnation och innebära en väsentlig kostnadsbesparing

Bättre tillväxt

Tester visar potentiell ökad tillväxt på gris. Ökad hygien ger också minskat smittryck

Arbetsbesparing

Rengöringsarbetet automatiseras helt. Även strötillförsel kan automatiseras

Låg energiåtgång

Genomsnittlig energiåtgång är <500 kWh per suggplats per år

 
 

Lös egendom

Moving Floor Gris klassas som lös egendom och kan enkelt finansieras genom leasing eller avbetalning

Pay back

Generell pay back är 2 år beräknat endast på operationella kostnader. Eventuella djurhälsoeffekter är inte inräknade.

Sänkt ammoniakhalt

Generellt kan ammoniakhalten sänkas med upp emot 95% jämfört med konventionella stallar

Lågt servicebehov

Ingen förkunskap krävs för att utföra service. Genomsnittlig reservdelskostnad per år är 300 kr

 
 

frilagd gris

Forskningsresultat visar...

Studier på universitet och försöksgårdar

  • Lövsta Lantbruksgymnasium, Gotland

Resultat av studier

  • Grisbox med god driftssäkerhet
  • 1-2 ppm ammoniak i stallmiljön (kontrollstall 15-18 ppm)
  • God tillväxt på gris
  • 70% reducering av strö jämfört med djupströbädd

Pågående forskningsprojekt

Finansiering genom EIP möjliggör ett pågående utvecklingsprojekt av Moving Floors koncept om automatisk rengöring för grisar. I projektet sätts en separat avdelning på en gård upp med självrengörande golv. Ett antal rotationer slaktgrisar vistas på golven och veterinära studier görs. Projektet avser en konceptualisering av automatisk rengöring för gris.

 

Ytterligare ett projekt är delfinansierat av Jordbruksverket genom EIP, och det är ett projekt med kombinationen av automatisk rengöring och kompost i syfte att skapa ett slutet gödselhanteringssystem. En förstudie ska genomföras och sedan ska anläggningen med automatisk rengöring förses med trumkompostering. Projektet ska leda till ny kunskap om dimensionering och användning av kompost av gödsel från Moving Floor.

 
 
Avvänjnings- och slaktsvinsbox

Längd: 5600 mm

Bredd: 2600 mm

Höjd: 1000 mm

Yta: 11 kvm för grisarna

Vikt: 800 kg

Matta: Ultraresistent matta speciellt framtagen för grisar

Botten: Träbotten

Sidor: Plastskivor

Inredning: varmgalvaniserad stål

Grisbox görs i olika utformanden; grisningsbox, tillväxtbox och slaktsvinsbox.

Passar både nya samt renoverade stall

Enheten har justerbara ben

Kompressor: 8 Bars tryck (ej inkluderad)

Styrsystem: PLC

Elektricitet: 24 V DC

Drivning: Bromsklocka

Tryckluft: 8 Bar

Konsumtion tryckluft: 2 liter/rörelse

Hur drivs golvet?

En mindre PLC programmeras i önskad rengöringsintervall. Golvet förflyttas sakta framåt med hjälp av tryckluft. Kompressor installeras med stamledning fram till boxar.

Varför välja Moving Floor?

Moving Floor är det enda system på marknaden som automatiskt kan göra rent och tillföra strö. Inget manuellt arbete kan mäta sig mot Moving Floor. Generell payback är 2-3 år. Det finns dessutom stora hälsovinster med Moving Floor.

Hur installeras Moving Floor?

Moving Floor levereras i platt paket och monteras på plats. En monteringsanvisning visar hur det går till.

Hur kan jag finansiera Moving Floor?

Moving Floor klassas som lös egendom, det betyder att du kan leasa/avbetala med säkerheten i produkterna. Kontakta din bank eller Moving Floor för att veta mer.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev