tel. +46 (0)498-272760    e-mail: info@movingfloor.se   Naturally profitable!

BAKTERIOLOGI

 

Den största fördelen med Moving Floor kan man inte se med blotta ögat. Låter det konstigt? Det handlar nämligen om bakterier och hur man med kontinuerlig rengöring och torkning kan undvika bakterietillväxt. Hygien är en viktig komponent i hälsa och slutligen i lönsamhet.


TESTER

 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har vid två tillfällen utfört bakteriologiska tester av liggbås för att se skillnad i bakterietillväxt på olika underlag och i olika rengöringsintervaller.

 

En experimentell bakteriologisk studie gjordes på olika liggbås för kor i stallmiljö men utan djur. Syftet var att se på överlevnad av mikroorganismer på olika materialytor och rengöringsintervaller. Studien designades för att efterlikna vad som kan hända i ett lösdriftsstall.

Tester genomfördes av Karin Persson Waller på SVA

SÅ GICK TESTERNA TILL

 
 

Mattan förorenas med gödsel och efter 1 timme rengörs mattan automatiskt. Bakterietillväxten på mattan mäts efter 9 timmar och är…

 

Mattan förorenas med gödsel och efter 9 timmar rengörs mattan med manuell skrapning. Bakterietillväxten på mattan mäts direkt efter avskrapning och är…

 

Mattan förorenas med gödsel och efter 9 timmar rengörs mattan med manuell skrapning. Bakterietillväxten på mattan mäts direkt efter avskrapning och är…

0bakterietillväxt Moving Floor
0bakterietillväxt PVC matta
0bakterietillväxt gummimatta
 

RESULTAT

 

I Moving Floor-bås med automatisk avskrapning var båsmattan mycket renare efter simulering av gödselförorening än båsmattan i de två alternativ som sköttes enligt konventionella rutiner med manuell avskrapning oavsett om strö använts eller inte innan gödselförorening. När hela materialet analyserades sågs att underlaget generellt var renare när sågspån användes jämfört med hackad halm eller inget strö. Renheten på båsmattan i Moving Floor-bås var dock likadan oavsett om strö använts eller inte.

Rena liggbås är en viktig förutsättning för att korna ska hålla sig rena vilket i sin tur är bra för djurens välfärd och minskar risken för hasskador samt juverinflammation (mastit) orsakad av miljöbakterier.

 
Infografik

Överblicka testerna med infografik

Rapport

Läs hela rapporten från SVA